urip kuwi mung mampir ngguyu….

ngguyu amarga ana sing lucu

nek ra ana sing lucu tapi isa ngguyu kuwi aneh

tapi ya ora mokal, marga sing dianggep lucu wong siji durung mesthi lucu


tumrap wong liya

ngguyu kuwi werna-werna, nggeguyu awakke dhewe apa dene nggeguyu wong liya

isa uga nggeguyu kahanan sing ngguyokke utawa kahanan sing saya edan

ora mung nggeguyu, kadang kala dadi wong kudu siap yen digeguyu

ana wong sing ngguyune dibatin merga isin

ana sing ngguyune mung lamis, mung ana ing pasuryane wae ananging atine sedhih

ana wong sing ora ngguyu, nanging mung mesam-mesem

ana wong sing ngguyu cekikikan, banjur cekakakan nganti kepingkel-pingkel, angel mandheg

ananging ana wong sing ra isa ngguyu padahal ngguyu kuwi  sehat

mula becik yen isa gawe wong liya ngguyu

ning aja waaton ngguyu, ngguyu kuwi kudu empan papan

nek lagi mamah tetedhan sing arep diulu, aja ngguyu terus amarga isa keselak

nek isa aja nganti ngguya-ngguyu dhewe turut dalan, ndak dikira wong edan

urip kuwi mung mampir ngguyu….

ayo dha ngguyu, lha wong ra mbayar

mumpung ana kesempatan

mumpung ngguyu durung dadi barang haram

mumpung durung kiamat

urip kuwi mung mampir ngguyu….

nek isa ngguyu bareng karo Gusti, kuwi luwih prayoga

nek umate isa  dha ngguyu ki ya dadi keparenge Gusti ta?

ning dudu ngguyu amarga gumunggung, gumagus, rumangsa bisa lan kuwagang

ayo ngguyu pinangka pangucap sokur, awakke dhewe tansah binerkahan

urip kuwi mung mampir ngguyu…

*note by : Dwi Argo Mursito


Artinya kira-kira seperti ini….

Kita hidup di dunia ini diibaratkan hanya mampir tertawa. Kita tertawa karena ada yg dianggap lucu, kalau tidak ada yang lucu tapi kita tertawa itu  aneh. Namun juga wajar, karena terkadang yang kita anggap lucu belum tentu dianggap lucu juga oleh orang lain.

Tertawa itu macam-macam, menertawakan diri sendiri atau menertawakan orang lain. Bisa juga menertawakan keadaan yang memang membuat tertawa atau keadaan yang semakin 'gila' seperti saat ini.

Tidak hanya menertawakan saja, kita juga harus siap untuk ditertawakan. Ada orang tertawa hanya dalam hati karena malu. Ada orang tertawa pura-pura, hanya di wajah saja karena hatinya sedih. Ada orang yang tidak tertawa tapi hanya senyum-senyum. Ada orang tertawa pelan-pelan kemudian tebahak-bahak sampai akhirnya terpingkal-pingkal sulit berhenti.

Ada juga orang yang tidak bisa tertawa, padahal tertawa itu sehat. Beruntunglah kita yang bisa membuat orang lain tertawa. Namun jangan asal tertawa, tertawa harus tahu tempat. Jika sedang mengunyah makanan jangan tertawa karena bisa tersedak. Kalau bisa jangan tertawa sendiri di jalan karena bisa dianggap orang gila.

Hidup itu hanya mampir tertawa. Mari kita tertawa, mumpung masih gratis, mumpung masih ada kesempatan, mumpung tertawa belum menjadi sesuatu yang diharamkan.

Hidup itu hanya mampir tertawa. Kalau kita bisa tertawa bersama Yang Memberi Hidup, itu lebih baik. Kalau umat-Nya bisa tertawa, itu pasti atas kehendak-Nya bukan? Tapi kita jangan tertawa karena berkuasa atau merasa lebih hebat dari orang lain. Mari kita tertawa sambil bersyukur karena Tuhan masih memberikan berkah-Nya.

Ayo ngguyu!! Hahaha....

1 comments:

 1. hahaha...
  like this....

  aku juga punya bbrp tulisan tentang merapi, gender, agama, dll.
  di notes fb.

  jadi pengen bikin blog.

  ReplyDelete

Shalluvia . 2021 Copyright. All rights reserved. Designed by Mesha Christina