***pring reketeg gunung gamping ambrol,
ati kudu teteg ja nganti urip ketakol
pring reketeg gunung gamping ambrol,
uripa sing jejeg nek ra eling jebol

pring deling, tegese kendel lan eling...
kendel marga eling, timbang nggrundel nganti suwing

pring kuwi suket, dhuwur tur jejeg
rejeki seret, rasah dha buneg

pring ori, urip iku mati
kabeh sing urip mesti bakale mati

pring apus, urip iku lampus
dadi wong urip aja seneng apus-apus

pring petung, urip iku suwung
sanajan suwung nanging aja padha bingung

pring wuluh, urip iku tuwuh
aja mung embuh, ethok-ethok ora weruh

pring cendani, urip iku wani
wani ngadepi, aja mlayu marga wedi

pring kuning, urip iku eling
wajib padha eling, eling marang Sing Peparing

pring iku mung suket,
ning omah asale seka pring,
usuk seka pring,
cagak seka pring,
gedhek iku pring,
lincak uga pring,
kepang cetha pring,
tampare ya mung pring
kalo, tampah, serok, asale seka pring
pikulan, tepas, tenggok, digawe nganggo pring
mangan enak, mancing iwak, walesane ya pring
jangan bung, aku gandrung, jebule bakal pring

nek ngono pancen penting, kabeh sing nang nggon wit pring
pancen penting tumraping manungsa sing dha eling
eling awake, eling pepadhane, eling patine, lan eling Gustine...

wong urip kudu eling, iso urip seka pring
tekan titi wancine ya digotong nganggo pring
bali nang ngisor lemah, padha ngisor oyot pring
mulane padha eling, elinga Sing Peparing...

ora bakal bubrah marga iso melur
kena dinggo mikul, ning aja ketungkul

urip kuwi abot, ja digawe abot
akeh repot, sak trek ora amot

mulane uripmu aja dha kaku
melura, pasraha, ra sah dha nesu

aja mangu-mangu ning terus mlaku
sanajan ro ngguyu aja lali wektu

kowe bakal bisa urip rekasa
ning kudu percaya uga sregep ndonga
Gusti paringana, luwih pangapura
marang kawula ingkang kathah lepat lan dosa

aja nggresula, aja wedi
dudu kowe, ning Gusti sing mesti luwih ngerti
ngatur urip lan mati,
nyukupi rejeki,
paring tentreming ati,
cukup sandang pangan papan,
bakal mukti pakarti...***

*******

Ngelmu Pring dinyanyikan oleh penyanyi beraliran hip-hop asal Jogja, bernama Rotra. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya Filosofi Bambu. Sesuai dengan judulnya, lirik lagu ini maknanya sangat bagus dan dalam, tentang bambu dan segala manfaatnya, serta semua itu bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Intinya semua yang ada pada bambu ada manfaatnya, begitupun manusia seharusnya bisa mencontoh tanaman yang termasuk rumput-rumputan ini.

Dengan lagu ini, kita diharapkan agar selalu bersyukur dan lebih optimis dalam menjalani hidup, semangArt!!! ;)


*lirik lagu ini diambil dari karya sastra Jawa berbentuk geguritan karya Sindhunata dalam bukunya Air Kata-Kata.

2 comments:

Shalluvia. 2010-2024 Copyright. All rights reserved. Designed by Mesha Christina.